Pravno obaveštenje

Права интелектуалне својине
Појам "веб сајт" у сврху овог правног обавештења, обухвата све веб стране на веб адреси registar.ratel.org.rs (у даљем тексту: веб сајт).

Власништво ауторских права је над свим ауторским радовима, који су на било какав начин укључени у веб сајт.

Знак Рател је заштићен (домаћим као и међународним) актима, регистрованим у Републици Србији за интелектуално право.

Сва права су задржана. Посетилац или корисник веб сајта користи садржај на њему искључиво за своју сопствену потребу, то је некомерцијална потреба. Сваки други облик употребе садржаја веб сајта (као нпр. копирање, репродукција, дистрибуција и слично) у комерцијалне сврхе је забрањена.

Ограничење употребе информација и материјала
Информације и материјале, који се као такви приказују на веб сајту, корисник или посетилац веб сајта може преузети са сервера за своју сопствену потребу (кућну употребу), при чему не сме доћи до кршења назначених ауторских права, права интелектуалне својине или других права о којима постоји обавештење. Дозвољено је преузимање и штампање информација и материјала са наменом прегледа и кориштења у некомерцијалне сврхе. Свако друго копирање, дистрибуција, поновно објављивање, промене информација и материјала на registar.ratel.org.rs или њихово слање поштом као и ширење на било који други начин без претходне писмене дозволе је забрањено. Забрањена је употреба било којих елемената registar.ratel.org.rs за било које друге намене, осим за искључиво личну употребу, некомерцијалну, кућну употребу.

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (даље: РАТЕЛ) не одговара за облик и садржај повезаних веб сајтова.

Ограничење одговорности
РАТЕЛ се труди да су подаци на веб сајту правилни и ажурни, тако да РАТЕЛ ни било које друго правно или физичко лице, које је учествовало у изради веб сајта или при његовој обнови не може бити одговорно за евентуалну штету или изгубљену добит, која би код корисника веб сајта настала услед употребе веб сајта или немогућности коришћења наведеног.

РАТЕЛ омогућава само неометан рад веб сајта, тако да не можемо бити одговорни за евентуалну штету или изгубљену добит, која би настала код корисника услед ометања рада веб сајта.

РАТЕЛ има право да без претходног обавештења промени веб сајт.

Сигурност личних података
Податке, које РАТЕЛ добија на било који начин преко веб сајта, намењени су за искључиву интерну употребу и РАТЕЛ их штити у складу са прописима који регулишу заштиту личних података и закона о облигационим односима .

Генерално
За могуће спорове око употребе веб сајта надлежни су закони Републике Србије. Евентуалне спорове решаваће стварно надлежни суд у Београду.

За употребу веб сајта корисник потврђује, да је прихватио претходно описане услове и да се са њима слаже.

РАТЕЛ