Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
13.11.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: PUPIN TELECOM DATACOM DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

PUPIN TELECOM DATACOM DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: PUPIN TELECOM DATACOM DOO KOMUTACIJA I PRENOS PODATAKA BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23
Internet strana: www.datanet.rs
Adresa: Batajnički put 23, 11080
Kontakt za prigovore: Batajnički put 23, Beograd, 011/3070341, info@datanet.rs
Usluge koje pruža PUPIN TELECOM DATACOM DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.12.2006 31.03.2015 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge PUPIN TELECOM DATACOM DOO BEOGRAD 1000-29/1 Teritorija grada Beograda sa mogućnošću pristupa sa cele teritorije Srbije.