Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
26.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: AKTON DOO BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

AKTON DOO BEOGRAD
Puno poslovno ime: AKTON PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKI INŽENJERING DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Internet strana: www.akton.co.yu
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 6/16, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Bulevar Mihaila Pupina 6/16, 11070 Novi Beograd, 011/22-00-661, veselin.zukovic@akton.si
Usluge koje pruža AKTON DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.12.2006 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
AKTON DOO BEOGRAD 1000-28/1 1-01-3450-88/13 псд Beograd
30.12.2008 01.01.2020 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta AKTON DOO BEOGRAD 1010-7/1 1-01-3450-88/13 псд Republika Srbija
28.12.2015 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
AKTON DOO BEOGRAD 1-01-3450-60/15-1 Beograd
28.12.2015 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
AKTON DOO BEOGRAD 1-01-3450-60/15-1 Beograd
11.07.2016 Prenos poruka (SMS, MMS) AKTON DOO BEOGRAD 1-03-3450-78/16-2 Republika Srbija
11.07.2016 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) AKTON DOO BEOGRAD 1-03-3450-78/16-2 Republika Srbija
27.03.2017 Javna govorna usluga fiksna
AKTON DOO BEOGRAD 1-03-3450-10/17-6 Beograd
Mreže za koje je registrovan AKTON DOO BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
31.07.2009 Radio relejna mreža za transport AKTON DOO BEOGRAD 1800-6/1 1-01-3450-88/13 псд Područje grada Beograda
31.07.2009 Kablovska mreža za pristup AKTON DOO BEOGRAD 1800-6/1 1-01-3450-88/13 псд Područje grada Beograda
31.07.2009 Optička mreža za transport AKTON DOO BEOGRAD 1800-6/1 1-01-3450-88/13 псд Područje grada Beograda