Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
27.10.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: 3DNET skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

3DNET
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE 3DNET DOO PANČEVO, VOJVODE R. PUTNIKA 7 LOKAL 2
Internet strana: www.3dnet.rs
Adresa: Vojvode R. Putnika 7 Lokal 2, 26101 Pančevo
Kontakt za prigovore: Vojvode R. Putnika 7 Lokal 2, 013/351-550,063/7776899, office@3dnet.rs
Usluge koje pruža 3DNET
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
08.02.2007 11.11.2010 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge 3DNET 1000-43/1 Južni Banat
04.09.2009 11.11.2010 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta 3DNET 1010-34/1 Republika Srbija
08.02.2007 12.07.2010 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge 3DNET DOO PANČEVO- OGRANAK 3DNET ISP PANČEVO 1000-43/1 Teritorija opštine Pančevo