Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
10.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ABAKUS DOO BAČKA PALANKA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ABAKUS DOO BAČKA PALANKA
Puno poslovno ime: ABAKUS DOO ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU BAČKA PALANKA
Internet strana: www.abakusbp.net
Adresa: Jugoslovenske armije 48, 21400 Bačka Palanka
Kontakt za prigovore: Jugoslovenske armije 48, 21400 Bačka Palanka, 021/752275, office@abakusbp.net
Usluge koje pruža ABAKUS DOO BAČKA PALANKA
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.11.2007 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
ABAKUS DOO BAČKA PALANKA 1000-157/1 1-01-3450-200/ 13 псд Opština Bačka Palanka, Bač, Selenča
Mreže za koje je registrovan ABAKUS DOO BAČKA PALANKA
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
04.05.2015 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz ABAKUS DOO BAČKA PALANKA 1-01-3450-26/15-1 opštine Bač i Bačka Palanka
04.05.2015 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz ABAKUS DOO BAČKA PALANKA 1-01-3450-26/15-1 opštine Bač i Bačka Palanka