Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ALTER NET D.O.O. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ALTER NET D.O.O.
Puno poslovno ime: ALTER NET D.O.O. OBRENOVAC
Internet strana: www.alternet.co.rs
Adresa: Aleksandra - Ace - Simovića 4, 11500 Obrenovac
Kontakt za prigovore: Aleksandra - Ace - Simovića 4/24 11500 Obrenovac, +381617116018, admin@alternet.co.rs
Usluge koje pruža ALTER NET D.O.O.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
10.09.2018 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
ALTER NET D.O.O. 1-01-3450-51/18-1 Obrenovac, Vladimirci
Mreže za koje je registrovan ALTER NET D.O.O.
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.09.2018 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz ALTER NET D.O.O. 1-01-3450-51/18 Obrenovac, Vladimirci