Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
13.11.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Unicom-Systems d.o.o. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Unicom-Systems d.o.o.
Puno poslovno ime: Unicom-Systems d.o.o. Beograd-Novi Beograd
Internet strana: www.unicom-systems.net
Adresa: Omladinskih Brigada 90 V, VIII. sprat, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Omladinskih Brigada 90 V, VIII. sprat, Novi Beograd, 011/7357150, office@unicom-systems.net
Usluge koje pruža Unicom-Systems d.o.o.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.06.2017 Ostale usluge Unicom-Systems d.o.o. 1-01-3450-30/17-1 Republika Srbija