Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO
Puno poslovno ime: GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO
Internet strana: www.gimelnet.rs
Adresa: 1. maj 44, 23216 Banatsko Karađorđevo
Kontakt za prigovore: 1. maj 44, Banatsko Karađorđevo, 023/835901, office@gimelnet.rs
Usluge koje pruža GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
23.05.2007 24.01.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO 1000-111/1 1-01-3450-172/13 псд Okolina Žitišta, Nove Crnje, Zrenjanina
11.09.2017 24.01.2019 Javna govorna usluga fiksna
GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO 1-01-3450-38/17-8 Žitište, Nova Crnja
21.07.2009 24.01.2019 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO - OGRANAK BK MEDIA BANATSKO KARAĐORĐEVO 1100-86/1 1-01-3450-172/13 псд Teritorija opština Žitište, Nova Crnja
Mreže za koje je registrovan GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.07.2009 24.01.2019 Kablovska mreža za pristup GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO 1600-17/1 1-01-3450-172/13 псд Područje opštine Žitište, Nova Crnja
20.12.2016 24.01.2019 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO 1-03-3450-230/16-1 Žitište, Nova Crnja, Zrenjanin, Kikinda, Sečanj, Novi Bečej
01.07.2009 24.01.2019 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO 1600-17/1 1-01-3450-172/13 псд Područje opštine Žitište, Nova Crnja
20.12.2016 24.01.2019 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO 1-03-3450-230/16-1 Žitište, Nova Crnja, Zrenjanin, Kikinda, Sečanj, Novi Bečej