Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
05.05.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Dream AG D.O.O Aleksinac skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Dream AG D.O.O Aleksinac
Puno poslovno ime: Preduzeće za telekomunikacije Dream AG D.O.O. Aleksinac
Internet strana: www.dream-bay.com
Adresa: Vuka Karadžića bb, ulaz 2, 18220 Aleksinac
Kontakt za prigovore: Vuka Karadžića bb, ulaz 2, 18220 Aleksinac, 018/80-81-18, office@dream-bay.com
Usluge koje pruža Dream AG D.O.O Aleksinac
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
10.11.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
Dream AG D.O.O Aleksinac 1-03-3450-853/16-2 opština Aleksinac
Mreže za koje je registrovan Dream AG D.O.O Aleksinac
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
10.11.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz Dream AG D.O.O Aleksinac 1-03-3450-853/16-2 opština Aleksinac
10.11.2016 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz Dream AG D.O.O Aleksinac 1-03-3450-853/16-2 opština Aleksinac