Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
26.01.2021
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

2 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Naziv operatora: Dream AG skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst važeće dozvole

Sivi tekst operator nema važećih dozvola

Redni broj Naziv operatora Ulica i broj Poštanski broj Mesto Dodatni podaci
Nema rezultata za postavljene kriterijume pretrage.