Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: AGENCIJA PC CLUB ARENA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

AGENCIJA PC CLUB ARENA
Puno poslovno ime: AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE I TRGOVINU PC CLUB ARENA ŠOVANEK MAJA PREDUZETNIK BELA CRKVA, PROLETERSKA 2
Internet strana: www.arenasystem.com
Adresa: Proleterska 2, 26340 Bela Crkva
Kontakt za prigovore: Proleterska 2, 013/852-830, office@arenasystem.com
Usluge koje pruža AGENCIJA PC CLUB ARENA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
25.02.2008 01.12.2011 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge AGENCIJA PC CLUB ARENA 1000-169/1 Bela Crkva