Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
29.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.
Puno poslovno ime: BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, KRALJICE MARIJE 3
Internet strana: www.posted.co.rs
Adresa: Kraljice Marije 3, 11120 Beograd
Kontakt za prigovore: Kraljice Marije 3, 11120 Beograd, 011/3024587, sms@posted.co.rs
Usluge koje pruža BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D.
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.01.2012 01.10.2019 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. 1-01-3450-76/11-3 Republika Srbija