Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ALL IP д.о.о. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ALL IP д.о.о.
Puno poslovno ime: Друштво за пружање телекомуникационих услуга ALL IP д.о.о. Београд-Нови Београд
Internet strana: www.allip-telecom.com
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 105/13, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Bulevar Zorana Đinđića 105/13 11070 Novi Beograd, +381 65 630 37 62, support@allip.rs
Usluge koje pruža ALL IP д.о.о.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
11.05.2020 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
ALL IP д.о.о. 1-01-3450-26/20-1 Republika Srbija
25.03.2013 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta fiksna
mobilna
nomadska
ALL IP д.о.о. 1-01-3450-16/13-1