Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ASG NET skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ASG NET
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ASG NET DOO NIŠ-MEDIANA
Internet strana: www.asgnet.rs
Adresa: Romanijska 19, L3B, 18000 Niš
Kontakt za prigovore: Romanijska 19, L3B, 18000 Niš, 069 4911911, office@asgnet.rs
Usluge koje pruža ASG NET
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
31.08.2015 27.03.2017 Javna govorna usluga fiksna
ASG NET 1-01-3450-40/15-1 Grad Niš, opština Medijana
31.08.2015 27.03.2017 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
ASG NET 1-01-3450-40/15-1 Grad Niš, opština Medijana
Mreže za koje je registrovan ASG NET
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
31.08.2015 27.03.2017 Kablovska mreža za pristup ASG NET 1-01-3450-40/15-1 Grad Niš, opština Medijana