Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BANAT NET DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BANAT NET DOO
Puno poslovno ime: BANAT NET DOO NOVI SAD
Internet strana: www.banatnet.rs
Adresa: Todora Toze Jovanovića 10, 21000 Novi Sad
Kontakt za prigovore: Todora Toze Jovanovića 4, 062/205-805, nikolalatic@gmail.com
Usluge koje pruža BANAT NET DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
02.07.2018 28.03.2019 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
BANAT NET DOO 1-01-3450-36/18-1 Elemir, Opština Zrenjanin
Mreže za koje je registrovan BANAT NET DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
15.06.2018 28.03.2019 Kablovska mreža za pristup BANAT NET DOO 1-01-3450-36/18-1 Elemir, Opština Zrenjanin