Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BANKER DOO NIŠ skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BANKER DOO NIŠ
Puno poslovno ime: BANKER DOO NIŠ,VOŽDOVA 13
Internet strana: www.bankerinter.net
Adresa: Voždova 13, 18000 Niš
Kontakt za prigovore: Voždova 13, 018/522-860, banker@bankerinter.net
Usluge koje pruža BANKER DOO NIŠ
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.04.2007 15.09.2010 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge BANKER DOO NIŠ 1000-99/1 Teritorija grada Niša