Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
27.10.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ASW D.O.O. BEOGRAD - OGRANAK ASW MEDIA, BEOGRAD skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ASW D.O.O. BEOGRAD - OGRANAK ASW MEDIA, BEOGRAD
Puno poslovno ime: ASW TRGOVINA KOTRLJAJUĆIM LEŽAJEVIMA D.O.O. BEOGRAD, DUŠANA VUKASOVIĆA br.58/35
Internet strana: www.aswmedia.com
Adresa: Dušana Vukasovića 58/35, 11000 Beograd- Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Dušana Vukasovića 58/35, 011/32-22-066, office@aswmedia.com
Usluge koje pruža ASW D.O.O. BEOGRAD - OGRANAK ASW MEDIA, BEOGRAD
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
07.06.2007 22.12.2008 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge ASW D.O.O. BEOGRAD - OGRANAK ASW MEDIA, BEOGRAD 1000-129/1 Teritorija Republike Srbije