Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
29.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: ALOHA NET skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

ALOHA NET
Puno poslovno ime: ALOHA NET DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)
Internet strana:
Adresa: Dr Velizara Kosanovića 2, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: