Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
02.12.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: WEBHOUSE DOO OBRENOVAC skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

WEBHOUSE DOO OBRENOVAC
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE WEBHOUSE DOO OBRENOVAC, MILOŠA OBRENOVIĆA 117
Internet strana: www.webhouse.rs
Adresa: Miloša Obrenovića 117, 11500 Obrenovac
Kontakt za prigovore: Miloša Obrenovića 117, 011/8726032, webhouse@beogrid.net
Usluge koje pruža WEBHOUSE DOO OBRENOVAC
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
10.04.2007 31.12.2017 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
WEBHOUSE DOO OBRENOVAC 1000-91/1 1-01-3450-151/13 псд Beograd, Obrenovac