Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.02.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: CenturyLink Communications RS d.o.o. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

CenturyLink Communications RS d.o.o.
Puno poslovno ime: CenturyLink Communications RS d.o.o. Beograd-Vračar
Internet strana: http://www.level3.com
Adresa: Krunska 73, 11 111 Beograd
Kontakt za prigovore: Krunska 73, Beograd, +381 11 3208 900, +49 69 5060 8207, Billing@Level3.com
Usluge koje pruža CenturyLink Communications RS d.o.o.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
28.10.2013 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) fiksna
CenturyLink Communications RS d.o.o. 1-01-3450-43/13-3 Republika Srbija
Mreže za koje je registrovan CenturyLink Communications RS d.o.o.
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.08.2013 Optička mreža za transport CenturyLink Communications RS d.o.o. 1-01-3450-43/13-2 Teritorija Republike Srbije