Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
10.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: GLOBALTEL d.o.o. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

GLOBALTEL d.o.o.
Puno poslovno ime: GLOBALTEL d.o.o. Beograd
Internet strana: www.globaltel.rs;
Adresa: Makenzijeva 24 sprat 1, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Makenzijeva 24 sprat 1, 11000 Beograd, 011/715 23 45, office@globaltel.rs
Usluge koje pruža GLOBALTEL d.o.o.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.10.2015 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta mobilna
GLOBALTEL d.o.o. 1-01-3450-347/15-2 Teritorija Republike Srbije
04.07.2016 Usluge virtuelnog mobilnog operatora mobilna
GLOBALTEL d.o.o. 1-03-3450-36/16-6 Teritorija Republike Srbije
04.07.2016 Javna govorna usluga mobilna
GLOBALTEL d.o.o. 1-03-3450-36/16-6 Teritorija Republike Srbije
04.07.2016 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
GLOBALTEL d.o.o. 1-03-3450-36/16-6 Teritorija Republike Srbije
04.07.2016 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) mobilna
GLOBALTEL d.o.o. 1-03-3450-36/16-6 Teritorija Republike Srbije
13.12.2016 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
GLOBALTEL d.o.o. 1-03-3450-222/16-2 Republika Srbija
13.12.2016 Distribucija medijskih sadržaja mobilna
over-the-top
GLOBALTEL d.o.o. 1-03-3450-224/16-2 Teritorija Republike Srbije