Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
29.07.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO
Puno poslovno ime: MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO
Internet strana: www.neg-neg.net
Adresa: Krajinska 6, 19330 Prahovo
Kontakt za prigovore: "Predić inženjering", Krajinska 6, 19330 Prahovo, 063/8254581, milospredic@gmail.com
Usluge koje pruža MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
07.03.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO 1-03-3450-19/16-1 Negotin
19.03.2018 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
nomadska
MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO 1-01-3450-15/18-1 Negotin
Mreže za koje je registrovan MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
07.03.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO 1-03-3450-19/16-1 Negotin
07.03.2016 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO 1-03-3450-19/16-1 Negotin
19.03.2018 Kablovska mreža za pristup MILOŠ PREDIĆ PR TELEKOMUNIKACIJE PREDIĆ INŽENJERING PRAHOVO 1-01-3450-15/18-1 Negotin