Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
24.05.2022

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: PANET DOO PANČEVO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

PANET DOO PANČEVO
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA INTERNET USLUGE PANET DOO PANČEVO
Internet strana: www.panet.rs
Adresa: Svetog Save 25, 26000 Pančevo
Kontakt za prigovore: Svetog Save 25, 013/300-030, dusan.pancevac@panet.rs
Usluge koje pruža PANET DOO PANČEVO
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
20.11.2006 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
PANET DOO PANČEVO 1000-18/1 1-01-3450-81/13 псд