Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
24.05.2022

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: POLIMEDIA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

POLIMEDIA
Puno poslovno ime: POLIMEDIA DOO BEOGRAD, BACVANSKA 21/10
Internet strana:
Adresa: Bačvanska 21/10, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža POLIMEDIA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.06.2009 31.12.2009 Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta POLIMEDIA 1010-25/1 Republika Srbija