Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
20.05.2022

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: DREAM AG skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

DREAM AG
Puno poslovno ime: USLUŽNO TRGOVINSKA RADNJA DREAM AG ALEKSANDAR STOJANOVIĆ PR ALEKSINAC, VUKA KARADŽIĆA 20/4
Internet strana: www.dream-bay.com
Adresa: Vuka Karadžića 2/4, 18220 Aleksinac
Kontakt za prigovore: Vuka Karadžića 2/4, 018/80-81-18, office@dream-bay.com
Usluge koje pruža DREAM AG
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.03.2011 20.10.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
DREAM AG 1000-247/1 1-01-3450-7/11-1,1-01-3450-295/13псд opština Aleksinac
Mreže za koje je registrovan DREAM AG
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
12.09.2016 20.10.2016 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz DREAM AG 1-03-3450-140/16-1 Aleksinac
12.09.2016 20.10.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz DREAM AG 1-03-3450-140/16-1 Aleksinac