Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MOST NET skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MOST NET
Puno poslovno ime: NIKOLA MARKOVIĆ PR BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE MOST NET CRNČA
Internet strana: www.mostnet.rs
Adresa: Crnča bb, 15319 Uzovnica
Kontakt za prigovore: Crnča bb, 15319 Uzovnica, 062/8871-280, bane@mostnet.rs
Usluge koje pruža MOST NET
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.03.2014 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
MOST NET 1-01-3450-2/14-2 opština Ljubovija
Mreže za koje je registrovan MOST NET
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
06.06.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz MOST NET 1-03-3450-41/16 Ljubovija
06.06.2016 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz MOST NET 1-03-3450-41/16 Ljubovija