Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: NEŠKA BOZDIĆ PR AST MEDIA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

NEŠKA BOZDIĆ PR AST MEDIA
Puno poslovno ime: NEŠKA BOZDIĆ PR REKLAMNA AGENCIJA AST MEDIA BEOGRAD
Internet strana: /
Adresa: Šator Planine 5/12, 11060 Beograd-Palilula
Kontakt za prigovore: Beograd-Palilula, Danka Popovića br. 11/12, 064/8646259, ast.media11@gmail.com
Usluge koje pruža NEŠKA BOZDIĆ PR AST MEDIA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
15.08.2016 29.11.2016 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) fiksna
NEŠKA BOZDIĆ PR AST MEDIA 1-03-3450-96/16-2 Republika Srbija