Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Telia Carrier d.o.o. Beograd-Stari Grad skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Telia Carrier d.o.o. Beograd-Stari Grad
Puno poslovno ime: TELIA CARRIER d.o.o. Beograd-Stari Grad
Internet strana: www.teliacarrier.com
Adresa: Francuska 27, 11000 Beograd
Kontakt za prigovore: Francuska 27, 11000 Beograd, 011/7850-33
Usluge koje pruža Telia Carrier d.o.o. Beograd-Stari Grad
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
04.06.2018 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) fiksna
Telia Carrier d.o.o. Beograd-Stari Grad 1-01-3450-30/18-2 Republika Srbija
04.06.2018 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
Telia Carrier d.o.o. Beograd-Stari Grad 1-01-3450-30/18-2 Republika Srbija