Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
24.09.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: Link Net 016 skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Link Net 016
Puno poslovno ime: MILORAD RISTIĆ PR BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE LINK NET 016 LEBANE
Internet strana: www.linknet016.net
Adresa: Kosovska bb, 16230 Lebane
Kontakt za prigovore: Kosovska bb, 16230 Lebane, 064/06-07-581, linknetlebane@gmail.com
Usluge koje pruža Link Net 016
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.03.2017 16.05.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
Link Net 016 1-01-3450-16/17-1 Grad Lebane sa okolnim selima, varošica Bojnik sa okolnim selima i selo Bučumet
Mreže za koje je registrovan Link Net 016
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.03.2017 16.05.2019 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz Link Net 016 1-01-3450-16/17-1 Grad Lebane sa okolnim selima, varošica Bojnik sa okolnim selima i selo Bučumet