Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
02.12.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO
Puno poslovno ime: LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO DESPOTOVAC, TAKOVSKA 4/II
Internet strana: www.limestel.net
Adresa: Takovska 4/II, 35213 Despotovac
Kontakt za prigovore: Takovska 4/II,35213 Despotovac, 035/612985, lim@limestel.co.rs
Usluge koje pruža LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
11.02.2013 01.03.2021 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO 1-01-3450-9/12-1, 1-01-3450-122/13 псд Opština Despotovac
14.02.2007 01.03.2021 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO 1100-32/1 1-01-3450-122/13 псд opština Despotovac
24.10.2016 01.03.2021 Javna govorna usluga fiksna
LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO 1-03-3450-155/16-4 Despotovac
Mreže za koje je registrovan LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.04.2010 01.03.2021 Kablovska mreža za pristup LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO 1600-31/1 1-01-3450-122/13 псд Područje opštine Despotovac
27.04.2010 01.03.2021 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO 1600-31/1 1-01-3450-122/13 псд Područje opštine Despotovac