Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
13.09.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: MREŽA KDS DOO skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

MREŽA KDS DOO
Puno poslovno ime: MREŽA KDS DOO SEDLARE, SVILAJNAC
Internet strana:
Adresa: 35211 Sedlare-Svilajnac
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža MREŽA KDS DOO
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.11.2007 22.12.2008 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
MREŽA KDS DOO 1100-69/1 Opština Svilajnac, Opština Despotovac