Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
28.07.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SZR KTV Robert Varga skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SZR KTV Robert Varga
Puno poslovno ime: ROBERT VARGA PREDUZETNIK SZR KTV ČOKA
Internet strana: www.ktv-coka.rs
Adresa: Maršala Tita 22A, sprat1, stan 1, 23320 Čoka
Kontakt za prigovore: Maršala Tita 22A, 23320 Čoka, 023/072400, ktvcoka@yahoo.com
Usluge koje pruža SZR KTV Robert Varga
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
19.11.2007 03.10.2019 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
SZR KTV Robert Varga 1100-70/1 1-01-3450-199/ 13 псд Čoka
06.06.2016 03.10.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
SZR KTV Robert Varga 1-03-3450-38/16-4 Opština Čoka
Mreže za koje je registrovan SZR KTV Robert Varga
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
05.05.2010 03.10.2019 Kablovska mreža za pristup SZR KTV Robert Varga 1600-25/1 1-01-3450-199/ 13 псд Područja opština Čoka