Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
13.09.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: KDS SREM D.O.O. ŠIMANOVCI skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

KDS SREM D.O.O. ŠIMANOVCI
Puno poslovno ime: KDS SREM DOO ŠIMANOVCI
Internet strana: www.focusnet.rs
Adresa: Krnješevačka 84, 22310 Šimanovci
Kontakt za prigovore: 022/481071, 062/496174