Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
13.09.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: FOCUS NET D.O.O. ŠIMANOVCI skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

FOCUS NET D.O.O. ŠIMANOVCI
Puno poslovno ime: FOCUS NET D.O.O. ŠIMANOVCI
Internet strana: www.focusnet.rs
Adresa: Krnješevačka 84, 22310 Šimanovci
Kontakt za prigovore: Krnješevačka 84, 22310 Šimanovci, 022/481-071, office@focusnet.rs
Usluge koje pruža FOCUS NET D.O.O. ŠIMANOVCI
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.08.2012 23.01.2015 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
FOCUS NET D.O.O. ŠIMANOVCI 1-01-3491-456/12-1 Opština Pećinci, Šimanovci
01.08.2012 23.01.2015 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
FOCUS NET D.O.O. ŠIMANOVCI 1-01-3491-456/12-1 Opština Pećinci, Šimanovci