Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
14.10.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SZTR IT CENTAR skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SZTR IT CENTAR
Puno poslovno ime: SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA IT CENTAR ĐERMANOVIĆ ANA PR ŠABAC, VLADE JOVANOVIĆA 6
Internet strana: www.015inter.net
Adresa: Vlade Jovanovića 6, 15000 Šabac
Kontakt za prigovore: Vlade Jovanovića 6, 015/306-480, office@itcentar.net
Usluge koje pruža SZTR IT CENTAR
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
10.07.2008 31.12.2008 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge SZTR IT CENTAR 1000-186/1 Opština Šabac