Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
13.09.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SZTR D.J. COMPUTERS skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SZTR D.J. COMPUTERS
Puno poslovno ime:
Internet strana: www.djnetonline.net
Adresa: Maršala Tita 52, 24220 Čantavir
Kontakt za prigovore: Maršala Tita 52, 024/783-010, office@djnetonline.net
Usluge koje pruža SZTR D.J. COMPUTERS
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.04.2007 01.09.2007 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge SZTR D.J. COMPUTERS 1000-101/1 Teritorija grada Čantavir