Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
13.09.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: AGENCIJA SYS-INFORM skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

AGENCIJA SYS-INFORM
Puno poslovno ime: AGENCIJA SYS-INFORM SABOLČ BURGER PR SRBOBRAN, BEOGRADSKA 29
Internet strana: www.sysinform.net
Adresa: Beogradska 29, 21480 Srbobran
Kontakt za prigovore: Beogradska 29, 021/733-966, office@sysinform.net
Usluge koje pruža AGENCIJA SYS-INFORM
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.07.2007 31.12.2009 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge AGENCIJA SYS-INFORM 1000-153/1 Srbobran , Turija, Feketić