Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
14.10.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: PANSAT DOO SENTA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

PANSAT DOO SENTA
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROJEKTOVANJE,IZGRADNJU I ODRŽAVANJE KABLOVSKO DISТRIBUTIVNOG SISTEMA PANSAT DOO SENTA
Internet strana:
Adresa: Petefi Šandora 8, 24400 Senta
Kontakt za prigovore: Petefi Šandora 8, Senta, 024/815044
Usluge koje pruža PANSAT DOO SENTA
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
24.01.2007 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
PANSAT DOO SENTA 1100-6/1 1-01-3450-103/13 псд Područje opštine Senta
Mreže za koje je registrovan PANSAT DOO SENTA
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
06.05.2009 Kablovska mreža za pristup PANSAT DOO SENTA 1600-13/1 1-01-3450-103/13 псд Područje opštine Senta