• Adresa
 • Višnjićeva 8

  11000 Beograd

  Republika Srbija

 • Telefoni
 • 011/3242-673

  011/3220-909

 • Faks
 • 011/3242-537

 • Ratel na internetu
 • ratel@ratel.rs

  https://www.ratel.rs

Početna stranaEvidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
25.05.2023

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

 1. Operator: A1 SRBIJA
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 1 zapis.
A1 SRBIJA
Puno poslovno ime: A1 SRBIJA d.o.o. Beograd
Internet strana: www.A1.rs
Adresa: Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd
Kontakt za prigovore: Milutina Milankovića 1ž, 060/1234
Usluge koje pruža A1 SRBIJA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.12.2006 Javna govorna usluga fiksna
mobilna
A1 SRBIJA Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд 1-01-3450-22/15-1 Teritorija Republike Srbije
01.12.2006 Usluge sa dodatom vrednošću (SMS/MMS, prenos govora...) mobilna
A1 SRBIJA Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
01.12.2006 Prenos podataka (Uključujući M2M usluge) mobilna
A1 SRBIJA Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
01.12.2006 Prenos poruka (SMS, MMS) mobilna
A1 SRBIJA Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
01.12.2006 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
mobilna
A1 SRBIJA Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
31.12.2014 31.12.2014 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
A1 SRBIJA 1-01-3450-50/14-1 Republika Srbija
30.05.2016 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija fiksna
mobilna
A1 SRBIJA 1-03-3450-46/16-3 Teritorija Republike Srbije
30.05.2016 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže fiksna
mobilna
A1 SRBIJA 1-03-3450-46/16-3 Teritorija Republike Srbije
10.06.2019 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
mobilna
over-the-top
A1 SRBIJA 1-01-3450-22/19-1 Republika Srbija
Mreže za koje je registrovan A1 SRBIJA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.12.2006 GSM mobilna mreža A1 SRBIJA Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
01.12.2006 UMTS /IMT2000 mobilna mreža A1 SRBIJA Licenca za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa GSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000 standardom br. 3 1-КАБ-3451-8/06, 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
23.09.2010 Kablovska mreža za pristup A1 SRBIJA 1800-12/1 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
23.09.2010 Radio relejna mreža za transport A1 SRBIJA 1800-12/1 1-01-3450-84/13 псд Teritorija republike Srbije
23.09.2010 Optička mreža za transport A1 SRBIJA 1800-12/1 1-01-3450-84/13 псд Teritorija Republike Srbije
25.03.2015 MFCN (podrazumeva i IMT) A1 SRBIJA 1-03-3450-27/16-1псд Teritorija Republike Srbije