Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
27.10.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: TOMI skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

TOMI
Puno poslovno ime: DOO TOMI PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE I USLUGA ČANTAVIR
Internet strana: www.kliknet.rs
Adresa: Maršala Tita 56, 24220 Čantavir
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža TOMI
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
01.03.2011 31.05.2015 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
TOMI 1000-250/1 1-01-3450-12/11-2,1-01-3450-297/13псд Vojvodina