Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.06.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: CHARLIE PLUS NET skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

CHARLIE PLUS NET
Puno poslovno ime: Charlie Plus Net DOO Raška
Internet strana: www.charlie.rs
Adresa: Predraga Vilimonovića 19, 36350 Raška
Kontakt za prigovore: Predraga Vilimonovića 19, 36350 Raška, 036/737717, charlie@charlie.rs
Usluge koje pruža CHARLIE PLUS NET
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.08.2019 01.07.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
nomadska
CHARLIE PLUS NET 1-01-3450-37/19 Opština Raška, MZ Ušće (Opština Kraljevo)
Mreže za koje je registrovan CHARLIE PLUS NET
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
26.08.2019 01.07.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz CHARLIE PLUS NET 1-01-3450-37/19 Opština Raška, MZ Ušće (Opština Kraljevo)