Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: W-LINK skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

W-LINK
Puno poslovno ime: SEAD KAČAPOR PR AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE W-LINK TUTIN
Internet strana: www.w-link.rs
Adresa: Revolucije bb, 36320 Tutin
Kontakt za prigovore: Revolucije bb, 36320 Tutin, 063449869, 062264555, wlink020@gmail.com
Usluge koje pruža W-LINK
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
11.05.2015 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
W-LINK 1-01-3450-28/15-2 Tutin
Mreže za koje je registrovan W-LINK
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
11.05.2015 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz W-LINK 1-01-3450-28/15-2 Tutin