Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
26.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: DOO IT-KOS MOBILE PLUS KOSOVSKA MITROVICA - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

DOO IT-KOS MOBILE PLUS KOSOVSKA MITROVICA - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Puno poslovno ime: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU I USLUGE IT-KOS MOBILE PLUS DOO KOSOVSKA MITROVICA- U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Internet strana:
Adresa: Lole Ribara 31/12, 38220 Kosovska Mitrovica
Kontakt za prigovore:
Usluge koje pruža DOO IT-KOS MOBILE PLUS KOSOVSKA MITROVICA - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
22.05.2009 28.08.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
DOO IT-KOS MOBILE PLUS KOSOVSKA MITROVICA - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI 1000-211/1 1-01-3450-244/13 псд Teritorija Kosova