Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: DIGITAL ILLUSION DOO KRUŠEVAC - U LIKVIDACIJI skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

DIGITAL ILLUSION DOO KRUŠEVAC - U LIKVIDACIJI
Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DIGITAL ILLUSION DOO KRUŠEVAC - U LIKVIDACIJI
Internet strana:
Adresa: Jasički put bb, Biznis inkubator centar, 37000 Kruševac
Kontakt za prigovore: Jasički put bb, Biznis inkubator centar, 37000 Kruševac
Usluge koje pruža DIGITAL ILLUSION DOO KRUŠEVAC - U LIKVIDACIJI
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
27.01.2011 30.06.2013 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
DIGITAL ILLUSION DOO KRUŠEVAC - U LIKVIDACIJI 1000-268/1 1-01-3450-64/11-2,1-01-3450-311/13псд Kruševac