Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
18.09.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SRB Digital d.o.o. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SRB Digital d.o.o.
Puno poslovno ime: SRB Digital d.o.o. Novi Pazar
Internet strana: www.srbijadigital.rs
Adresa: Kej 37. sandžačke divizije 29 A, 36300 Novi Pazar
Kontakt za prigovore: Kej 37. sandžačke divizije 29 A, 36300 Novi Pazar, 020620000, office@srbijadigital.rs
Usluge koje pruža SRB Digital d.o.o.
Datum izdavanja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
29.07.2013 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-44/13-1 Raški okrug, Milutovac, Velika Drenova, Medveđa, Beograd
23.02.2015 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-6/15-2 Trstenik, Kruševac, Novi Pazar
05.12.2016 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija SRB Digital d.o.o. 1-03-3450-226/16-1 Milutovac, Velika Drenova, Medveđa
05.12.2016 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže SRB Digital d.o.o. 1-03-3450-226/16-1 Milutovac, Velika Drenova, Medveđa
06.11.2017 Javna govorna usluga fiksna
SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-63/17-4 Novi Pazar, Trstenik, Kruševac
Mreže za koje je registrovan SRB Digital d.o.o.
Datum izdavanja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
29.07.2013 Kablovska mreža za pristup SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-44/13-1 Raški okrug, Milutovac, Velika Drenova, Medveđa, Beograd; Trstenik, Kruševac
08.11.2013 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) SRB Digital d.o.o. 1-01-3459-26/13-3 Milutovac, Velika Drenova, Medveđa
14.09.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz SRB Digital d.o.o. 1-01-349-102/20-1 Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Čačak, Čajetina
14.09.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz SRB Digital d.o.o. 1-01-349-102/20-1 Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Čačak, Čajetina