Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
26.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SRB Digital d.o.o. skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SRB Digital d.o.o.
Puno poslovno ime: SRB Digital d.o.o. Novi Pazar
Internet strana: www.srbijadigital.rs
Adresa: Kej 37. sandžačke divizije 29 A, 36300 Novi Pazar
Kontakt za prigovore: Kej 37. sandžačke divizije 29 A, 36300 Novi Pazar, 020620000, office@srbijadigital.rs
Usluge koje pruža SRB Digital d.o.o.
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
29.07.2013 02.11.2020 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-44/13-1 Raški okrug, Milutovac, Velika Drenova, Medveđa, Beograd
23.02.2015 02.11.2020 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge fiksna
SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-6/15-2 Trstenik, Kruševac, Novi Pazar
05.12.2016 02.11.2020 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija SRB Digital d.o.o. 1-03-3450-226/16-1 Milutovac, Velika Drenova, Medveđa
05.12.2016 02.11.2020 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže SRB Digital d.o.o. 1-03-3450-226/16-1 Milutovac, Velika Drenova, Medveđa
06.11.2017 02.11.2020 Javna govorna usluga fiksna
SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-63/17-4 Novi Pazar, Trstenik, Kruševac
Mreže za koje je registrovan SRB Digital d.o.o.
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
29.07.2013 02.11.2020 Kablovska mreža za pristup SRB Digital d.o.o. 1-01-3450-44/13-1 Raški okrug, Milutovac, Velika Drenova, Medveđa, Beograd; Trstenik, Kruševac
08.11.2013 02.11.2020 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) SRB Digital d.o.o. 1-01-3459-26/13-3 Milutovac, Velika Drenova, Medveđa
14.09.2020 02.11.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz SRB Digital d.o.o. 1-01-349-102/20-1 Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Čačak, Čajetina
14.09.2020 02.11.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz SRB Digital d.o.o. 1-01-349-102/20-1 Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Čačak, Čajetina