Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
12.01.2021

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: SZTR INTERCOM COMPUTERS skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

SZTR INTERCOM COMPUTERS
Puno poslovno ime: SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA INTERCOM COMPUTERS GORAN STOJKOVIĆ PREDUZETNIK KRUŠAR, MIODRAGA NOVAKOVIĆA 36
Internet strana: www.intercom.rs
Adresa: Miodraga Novakovića 36, 35227 Krušar
Kontakt za prigovore: Zmaj Jove Jovanovića 2, 35230 Ćuprija, 035/8477077, office@intercom.rs
Usluge koje pruža SZTR INTERCOM COMPUTERS
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
07.06.2007 01.07.2019 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
SZTR INTERCOM COMPUTERS 1000-123/1 1-01-3450-181/13 псд Ćuprija
16.01.2017 01.07.2019 Distribucija medijskih sadržaja nomadska
SZTR INTERCOM COMPUTERS 1-03-3450-49/16-2 Ćuprija
Mreže za koje je registrovan SZTR INTERCOM COMPUTERS
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
06.06.2016 01.07.2019 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz SZTR INTERCOM COMPUTERS 1-03-3450-49/16 Ćuprija
25.02.2019 01.07.2019 Kablovska mreža za pristup SZTR INTERCOM COMPUTERS 1-01-3450-7/19-1 Pomoravski okrug