Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
21.10.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR
Puno poslovno ime: PRIVREDNO DRUŠTVO LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR
Internet strana: www.lasernet.rs
Adresa: 1. MAJA 70, 36300 Novi Pazar
Kontakt za prigovore: Kej 37. Sandžačke divizije A 29, 36300 Novi Pazar, 020/332-332, laser@lasernet.rs
Usluge koje pruža LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
22.12.2008 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR 1000-202/1 Raški okrug
05.12.2016 Iznajmljivanje infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR 1-03-3450-227/16-1 Novi Pazar, Sjenica, Tutin
05.12.2016 Iznajmljivanje resursa elektronske komunikacione mreže LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR 1-03-3450-227/16-1 Novi Pazar, Sjenica, Tutin
Mreže za koje je registrovan LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
18.07.2016 26.05.2020 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR 1-03-3450-42/16-2 Novi Pazar, Sjenica, Tutin
18.07.2016 26.05.2020 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR 1-03-3450-42/16-2 Novi Pazar, Sjenica, Tutin
05.12.2016 Pasivna infrastruktura (kablovska kanalizacija, neosvetljena optička vlakna, talasne dužine λ, stubovi,radio reflektori...) LASER-INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR 1-03-3450-227/16-1 Novi Pazar, Sjenica, Tutin