Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
27.10.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: BUBAMARA skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

BUBAMARA
Puno poslovno ime: AGENCIJA ZA USLUGE U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA BUBAMARA MILADIN ŽIVIĆ PR PARAĆIN, SVOJNOVO
Internet strana: www.kdsbubamara.com
Adresa: Svojnovo BB, 35259 Svojnovo
Kontakt za prigovore: 069/5077720, kdsbubamara@gmail.com
Usluge koje pruža BUBAMARA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
15.04.2009 01.12.2016 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
BUBAMARA 1100-84/1 1-01-3450-241/13 псд Paraćin
01.06.2011 01.12.2016 Usluga pristupa Internetu i Internet usluge nomadska
BUBAMARA 1000-256/1 1-01-3450-33/11-2 1-01-3450-241/13 псд Paraćin
Mreže za koje je registrovan BUBAMARA
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
19.09.2016 01.12.2016 BFWA mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHz BUBAMARA 1-03-3450-122/16-4 Svojnovo-Parloze
19.09.2016 01.12.2016 Kablovska mreža za pristup BUBAMARA 1-03-3450-122/16-4 Svojnovo-Parloze
19.09.2016 01.12.2016 WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHz BUBAMARA 1-03-3450-122/16-4 Svojnovo-Parloze