Evidencija operatora javnih komunikacionih mreža i usluga

ažuriran: 
10.08.2020

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

1 zapis

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Operator: KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM
Puno poslovno ime: KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM DOO NADRLJE, DRAGOVO
Internet strana:
Adresa: Nadrlje bb, 35265 Dragovo, Rekovac
Kontakt za prigovore: Levačka 1, 35260 Rekovac, 065/8918188, levkomrekovac@gmail.com
Usluge koje pruža KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta usluge Mreža Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
16.04.2009 30.04.2017 Distribucija medijskih sadržaja fiksna
KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM 1100-85/1 1-01-3450-242/13 псд opština Rekovac
Mreže za koje je registrovan KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM
Datum izdavanja Prestanak važenja Vrsta mreže Operator Broj dozvole Broj potvrde Područje
03.10.2016 30.04.2017 Kablovska mreža za pristup KABLOVSKI SISTEMI LEV-KOM 1-03-3450-120/16-2 Rekovac